Câu hỏi Tự Luận

Tính diện tích tam giác ABC, biết rằng AB = 14 cm, AC = 35, đường |

Câu hỏi:

Tính diện tích tam giác ABC, biết rằng AB = 14 cm, AC = 35, đường phân giác AD bằng 12 cm.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính diện tích tam giác ABC, biết rằng AB = 14 cm, AC = 35, đường |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Tự Luận

Tính diện tích tam giác ABC, biết rằng AB = 14 cm, AC = 35, đường |

Câu hỏi:

Tính diện tích tam giác ABC, biết rằng AB = 14 cm, AC = 35, đường phân giác AD bằng 12 cm.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính diện tích tam giác ABC, biết rằng AB = 14 cm, AC = 35, đường |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!