Câu hỏi Tự Luận

Tính diện tích tam giác ABC, biết AB = 3 cm, AC = 5 cm, đường |

Câu hỏi:

Tính diện tích tam giác ABC, biết AB = 3 cm, AC = 5 cm, đường trung tuyến AM = 2 cm.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính diện tích tam giác ABC, biết AB = 3 cm, AC = 5 cm, đường |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!