Câu hỏi Tự Luận

Tính diện tích tam giác ABC, biết AB = 3 cm, AC = 5 cm, đường |

Câu hỏi:

Tính diện tích tam giác ABC, biết AB = 3 cm, AC = 5 cm, đường trung tuyến AM = 2 cm.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính diện tích tam giác ABC, biết AB = 3 cm, AC = 5 cm, đường |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!