Câu hỏi Tự Luận

Tìm x biết: a) ((2 4/5).x – 50).(1 1/2) = 51; b) (4,5 – 2x) : 3/11 = 11/15 |

Câu hỏi:

Tìm x biết:

a) 

Bạn đang xem: Tìm x biết: a) ((2 4/5).x – 50).(1 1/2) = 51; b) (4,5 – 2x) : 3/11 = 11/15 |

245.x50.112=51

b) 

4,52x:311=1115

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!