Câu hỏi Tự Luận

Tìm x, biết: (1 4/7 – x).(0,5 – 5/21) = 2 8/11 |

Câu hỏi:

Tìm x, biết:

147x:0,5521=2811

Bạn đang xem: Tìm x, biết: (1 4/7 – x).(0,5 – 5/21) = 2 8/11 |

Xem lời giải

Trả lời:

Ta có:

147x:0,5521=2811117x:12521=3011117x=3011.1142117x=57x=11757=67

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!