Câu hỏi Trắc nghiệm

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chânThe story life about Ho Chi Minh President is very exciting. |

Câu hỏi:

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân

The story life about Ho Chi Minh President is very exciting.

Bạn đang xem: Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chânThe story life about Ho Chi Minh President is very exciting. |

Xem lời giải

Trả lời:

boring (adj) nhàm chán

lovely (adj) dễ thương

interesting (adj) thú vị, hấp dẫn

special (adj đặc biệt

=> exciting = interesting

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!