Câu hỏi Trắc nghiệm

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chânMy grandparents have lived in a historic house for 20 years. |

Câu hỏi:

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân

My grandparents have lived in a historic house for 20 years.

Bạn đang xem: Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chânMy grandparents have lived in a historic house for 20 years. |

Xem lời giải

Trả lời:

beautiful (adj) đẹp

comfortable (adj) thoải mái

cozy (n) ấm cúng

old (adj) cũ

=>historic = old

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!