Câu hỏi Trắc nghiệm

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân.The weather last week was awful. |

Câu hỏi:

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân.

The weather last week was awful.

Bạn đang xem: Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân.The weather last week was awful. |

Xem lời giải

Trả lời:

sunny (adj): có nắng

bad (adj): xấu

nice (adj): đẹp

comfortable (adj): dễ chịu

=> awful = bad

Tạm dịch: Thời tiết tuần trước thật xấu.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!