Câu hỏi Tự Luận

Tìm số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình: 2(3x-4) |

Câu hỏi:

Tìm số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình: 

2(3x4) < 3(4x3)+16

và 

Bạn đang xem: Tìm số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình: 2(3x-4) |

4(1+x) < 3x+5

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!