Câu hỏi Tự Luận

Tìm số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình: 2(3x-4) |

Câu hỏi:

Tìm số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình: 

2(3x4) < 3(4x3)+16

và 

Bạn đang xem: Tìm số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình: 2(3x-4) |

4(1+x) < 3x+5

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!