Câu hỏi Tự Luận

Tìm số chính phương lớn nhất biết rằng nếu xóa hai chữ số tận cùng |

Câu hỏi:

Tìm số chính phương lớn nhất biết rằng nếu xóa hai chữ số tận cùng của nó (hai chữ số này không cùng bằng 0), ta lại được một số chính phương.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm số chính phương lớn nhất biết rằng nếu xóa hai chữ số tận cùng |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Tự Luận

Tìm số chính phương lớn nhất biết rằng nếu xóa hai chữ số tận cùng |

Câu hỏi:

Tìm số chính phương lớn nhất biết rằng nếu xóa hai chữ số tận cùng của nó (hai chữ số này không cùng bằng 0), ta lại được một số chính phương.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm số chính phương lớn nhất biết rằng nếu xóa hai chữ số tận cùng |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!