Câu hỏi Tự Luận

Tìm n thuộc Z để biểu thức: P = (1,5n)/(n+10) 1. Là phân số. 2. Có giá trị là 7/8 |

Câu hỏi:

Tìm

n

để biểu thức: 

Bạn đang xem: Tìm n thuộc Z để biểu thức: P = (1,5n)/(n+10) 1. Là phân số. 2. Có giá trị là 7/8 |

P=1,5nn+10

1. Là phân số.

2. Có giá trị là

78

.

Xem lời giải

Trả lời:

1.

P=1,5nn+10

là phân số

1,5.nn+10n+100n  số nguyên chẵnn10

2. Ta có:

P=781,5.nn+10=788.1,5.n=7(n+10)12.n=7n+7012n7n=705n=70n=14

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!