Câu hỏi Tự Luận

Tìm n thuộc Z để biểu thức: P = (1,5n)/(n+10) 1. Là phân số. 2. Có giá trị là 7/8 |

Câu hỏi:

Tìm

n

để biểu thức: 

Bạn đang xem: Tìm n thuộc Z để biểu thức: P = (1,5n)/(n+10) 1. Là phân số. 2. Có giá trị là 7/8 |

P=1,5nn+10

1. Là phân số.

2. Có giá trị là

78

.

Xem lời giải

Trả lời:

1.

P=1,5nn+10

là phân số

1,5.nn+10n+100n  số nguyên chẵnn10

2. Ta có:

P=781,5.nn+10=788.1,5.n=7(n+10)12.n=7n+7012n7n=705n=70n=14

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!