Câu hỏi Tự Luận

Tìm một số tự nhiên biết rằng kết quả của phép tính |

Câu hỏi:

Tìm một số tự nhiên biết rằng kết quả của phép tính đem số đó nhân với 9 rồi cộng thêm 3 cũng bằng kết quả của phép tính lấy hiệu của 33 trừ đi chính số đó.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm một số tự nhiên biết rằng kết quả của phép tính |

Trả lời:

Theo đề bài ta có: x.9 + 3 = 33 – x => x = 3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!