Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTNN và GTLN của tích xy, biết rằng x và y là các số nguyên |

Câu hỏi:

Tìm GTNN và GTLN của tích xy, biết rằng x và y là các số nguyên dương thỏa mãn 

x + y = 2005.

Bạn đang xem: Tìm GTNN và GTLN của tích xy, biết rằng x và y là các số nguyên |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!