Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTNN và GTLN của: Biểu thức A = 2-x-y-z, bết rằng (2-a-y-z)^2 |

Câu hỏi:

Tìm GTNN và GTLN của: Biểu thức

A = 2xyz

, bết rằng 

Bạn đang xem: Tìm GTNN và GTLN của: Biểu thức A = 2-x-y-z, bết rằng (2-a-y-z)^2 |

(2ayz)2=4x2y2z2

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!