Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTNN của P nếu a > 0 Tìm GTLN của P nếu a < 0 |

Câu hỏi:

Cho tam thức bậc hai 

P=ax2+bx+c

Bạn đang xem: Tìm GTNN của P nếu a > 0 Tìm GTLN của P nếu a < 0 |

Tìm GTNN của P nếu a > 0

Tìm GTLN của P nếu a < 0

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!