Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTNN của biểu thức B = 2x^2 -16x+41 / x^2 -8x+22 |

Câu hỏi:

Tìm GTNN của biểu thức 

B=2x216x+41x28x+22

Bạn đang xem: Tìm GTNN của biểu thức B = 2x^2 -16x+41 / x^2 -8x+22 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!