Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTNN của biểu thức B = (0,5x^2 +x)^2 -3 |0,5x^2 +x| |

Câu hỏi:

Tìm GTNN của biểu thức 

B=(0,5x2+x)23|0,5x2+x|

Bạn đang xem: Tìm GTNN của biểu thức B = (0,5x^2 +x)^2 -3 |0,5x^2 +x| |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!