Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTNN của biểu thức A = x^2 +4y biết rằng x, y là các số tự nhiên |

Câu hỏi:

Tìm GTNN của biểu thức 

A=x2+4y

biết rằng x, y là các số tự nhiên và A không phải là số chính phương

Bạn đang xem: Tìm GTNN của biểu thức A = x^2 +4y biết rằng x, y là các số tự nhiên |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm GTNN của biểu thức A = x^2 +4y biết rằng x, y là các số tự nhiên |

Câu hỏi:

Tìm GTNN của biểu thức 

A=x2+4y

biết rằng x, y là các số tự nhiên và A không phải là số chính phương

Bạn đang xem: Tìm GTNN của biểu thức A = x^2 +4y biết rằng x, y là các số tự nhiên |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!