Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTNN của biểu thức A = 3x^2 -6x+17 / x^2 -2x+5 |

Câu hỏi:

Tìm GTLN của biểu thức

A=3x26x+17x22x+5

.

Bạn đang xem: Tìm GTNN của biểu thức A = 3x^2 -6x+17 / x^2 -2x+5 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!