Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTNN của: A = 3x^2 -8x +6 / x^2 -2x +1 |

Câu hỏi:

Tìm GTNN của: 

A=3x28x+6x22x+1

Bạn đang xem: Tìm GTNN của: A = 3x^2 -8x +6 / x^2 -2x +1 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!