Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTNN của A= |36^m – 5^n| với m, n là các số nguyên dương |

Câu hỏi:

Tìm GTNN của 

A=|36m5n|

với m, n là các số nguyên dương

Bạn đang xem: Tìm GTNN của A= |36^m – 5^n| với m, n là các số nguyên dương |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!