Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTNN của A= |36^m – 5^n| với m, n là các số nguyên dương |

Câu hỏi:

Tìm GTNN của 

A=|36m5n|

với m, n là các số nguyên dương

Bạn đang xem: Tìm GTNN của A= |36^m – 5^n| với m, n là các số nguyên dương |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!