Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTLN của các biểu thức A=(x+z)(y+t) biết rằng x^2 +y^2 +z^2 |

Câu hỏi:

Tìm GTLN của các biểu thức A=(x+z)(y+t) biết rằng 

x2+y2+z2+t2=1

Bạn đang xem: Tìm GTLN của các biểu thức A=(x+z)(y+t) biết rằng x^2 +y^2 +z^2 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!