Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTLN của biểu thức A = y / 5-(x+y) với x, y là các số tự nhiên |

Câu hỏi:

Tìm GTLN của biểu thức 

A = y5(x+y)

với x, y là các số tự nhiên

Bạn đang xem: Tìm GTLN của biểu thức A = y / 5-(x+y) với x, y là các số tự nhiên |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!