Câu hỏi Tự Luận

Tìm GTLN của biểu thức A = x^2 -2xy +2y^2 +2x -10y +17 |

Câu hỏi:

Tìm GTNN của biểu thức

A=x22xy+2y2+2x10y+17

.

Bạn đang xem: Tìm GTLN của biểu thức A = x^2 -2xy +2y^2 +2x -10y +17 |

Xem lời giải

Trả lời:

Vậy min B = 0 đạt khi x = 3, y = 4

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!