Câu hỏi Tự Luận

Tìm giá trị của x thỏa mãn cả hai bất phương trình: 2x/5 + 3-2x/3 |

Câu hỏi:

Tìm giá trị của x thỏa mãn cả hai bất phương trình: 

2x5 + 32x33x+22

và 

Bạn đang xem: Tìm giá trị của x thỏa mãn cả hai bất phương trình: 2x/5 + 3-2x/3 |

x2+3x253x56

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!