Câu hỏi Tự Luận

Tìm giá trị của m để nghiệm của phương trình 4mx > x+1 là |

Câu hỏi:

Tìm giá trị của m để nghiệm của phương trình 4mx > x+1 là:

a) x > 9

Bạn đang xem: Tìm giá trị của m để nghiệm của phương trình 4mx > x+1 là |

b) x < -5

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!