Câu hỏi Tự Luận

Tìm điều kiện của x và y để biểu thức sau có giá trị dương A = (x^2 -xy |

Câu hỏi:

Tìm điều kiện của x và y để biểu thức sau có giá trị dương 

A=x2xyy2+xy+x2y2x2+xy:x2x3xy2+1xy

Bạn đang xem: Tìm điều kiện của x và y để biểu thức sau có giá trị dương A = (x^2 -xy |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!