Câu hỏi Tự Luận

Tìm các số nguyên x, biết: (-5).x +5 = (- 3).(- 8) + 6 |

Câu hỏi:

Tìm các số nguyên x, biết:

(-5).x +5 =  (- 3).(- 8) + 6

Bạn đang xem: Tìm các số nguyên x, biết: (-5).x +5 = (- 3).(- 8) + 6 |

Xem lời giải

Trả lời:

x = -5

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!