Câu hỏi Tự Luận

Tìm các số nguyên a và b sao cho: a^2 -2ab +2b^2 -4a +8 |

Câu hỏi:

Tìm các số nguyên a và b sao cho: 

a22ab+2b24a+8 0

Bạn đang xem: Tìm các số nguyên a và b sao cho: a^2 -2ab +2b^2 -4a +8 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!