Câu hỏi Tự Luận

Tỉ số giữa số sách ở ngăn I và ngăn II là 4 9. Tổng số sách ở hai ngăn |

Câu hỏi:

Tỉ số giữa số sách ở ngăn I và ngăn II là 4 9. Tổng số sách ở hai ngăn là 65 cuốn. Tính số sách ở mỗi ngăn.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tỉ số giữa số sách ở ngăn I và ngăn II là 4 9. Tổng số sách ở hai ngăn |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!