Câu hỏi Tự Luận

Tỉ số giữa số sách ở ngăn I và ngăn II là 4 9. Tổng số sách ở hai ngăn |

Câu hỏi:

Tỉ số giữa số sách ở ngăn I và ngăn II là 4 9. Tổng số sách ở hai ngăn là 65 cuốn. Tính số sách ở mỗi ngăn.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tỉ số giữa số sách ở ngăn I và ngăn II là 4 9. Tổng số sách ở hai ngăn |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!