Câu hỏi Tự Luận

Tỉ số giữa số nữ và số nam trong một lớp học là 1 2 3. Biết số nữ |

Câu hỏi:

Tỉ số giữa số nữ và số nam trong một lớp học là 1 2 3. Biết số nữ hơn số nam là 8. Hỏi lớp đó có bao nhiêu nữ, bao nhiêu nam?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tỉ số giữa số nữ và số nam trong một lớp học là 1 2 3. Biết số nữ |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!