Câu hỏi Tự Luận

Tỉ số giữa số nữ và số nam trong một lớp học là 1 2 3. Biết số nữ |

Câu hỏi:

Tỉ số giữa số nữ và số nam trong một lớp học là 1 2 3. Biết số nữ hơn số nam là 8. Hỏi lớp đó có bao nhiêu nữ, bao nhiêu nam?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tỉ số giữa số nữ và số nam trong một lớp học là 1 2 3. Biết số nữ |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!