Câu hỏi Tự Luận

Tỉ số của hai số a và b bằng 7/9. Tỉ số của hai số b và c là 15/28 |

Câu hỏi:

Tỉ số của hai số a và b bằng

79

. Tỉ số của hai số b và c là

Bạn đang xem: Tỉ số của hai số a và b bằng 7/9. Tỉ số của hai số b và c là 15/28 |

1528

. Tính tỉ số của a và c

Xem lời giải

Trả lời:

Ta có

Tỉ số của hai số a và b là:

ab

 =

79

.

Tỉ số của hai số b và c là

bc

1528

Do đó tỉ số của hai số a và c là:

ac=ab.bc=79.1528=512

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!