Câu hỏi Tự Luận

Tỉ lệ xích của một bản vẽ là 1 : 5000. Trên bản vẽ này, một đoạn đường |

Câu hỏi:

Tỉ lệ xích của một bản vẽ là 1 : 5000. Trên bản vẽ này, một đoạn đường đo được 42 cm. Hỏi trên thực tế đoạn đường này dài bao nhiêu?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tỉ lệ xích của một bản vẽ là 1 : 5000. Trên bản vẽ này, một đoạn đường |

Trả lời:

Ta có:

T=abab.T

Chiều dài đoạn đường thực tế là:

b=42:15000=210000(cm);210000(cm)=2,1km

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!