Câu hỏi Tự Luận

Tỉ lệ xích của một bản vẽ là 1 : 5000. Trên bản vẽ này, một đoạn đường |

Câu hỏi:

Tỉ lệ xích của một bản vẽ là 1 : 5000. Trên bản vẽ này, một đoạn đường đo được 42 cm. Hỏi trên thực tế đoạn đường này dài bao nhiêu?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tỉ lệ xích của một bản vẽ là 1 : 5000. Trên bản vẽ này, một đoạn đường |

Trả lời:

Ta có:

T=abab.T

Chiều dài đoạn đường thực tế là:

b=42:15000=210000(cm);210000(cm)=2,1km

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!