Câu hỏi Tự Luận

Tỉ lệ xích của một bản vẽ là 1 : 2000. Một cây cầu dài 1200 m thì trên |

Câu hỏi:

Tỉ lệ xích của một bản vẽ là 1 : 2000. Một cây cầu dài 1200 m thì trên bản vẽ cây cầu này dài bao nhiêu?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tỉ lệ xích của một bản vẽ là 1 : 2000. Một cây cầu dài 1200 m thì trên |

Trả lời:

Ta có:

T=abab.T

Độ dài của cây cầu trên bản vẽ là

a = 1200 ·

12000

 = 0,6 (m) = 60 (cm)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!