Câu hỏi Trắc nghiệm

Thông điệp nào được gửi gắm trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên? |

Câu hỏi:

Thông điệp nào được gửi gắm trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên?

Xem lời giải

Trả lời:

Cần biết chia sẻ, yêu thương, đặc biệt là đối với những người khiếm khuyết là thông điệp được gửi gắm trong văn bản.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!