Câu hỏi Trắc nghiệm

Thông điệp nào được gửi gắm trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên? |

Câu hỏi:

Thông điệp nào được gửi gắm trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên?

Xem lời giải

Trả lời:

Cần biết chia sẻ, yêu thương, đặc biệt là đối với những người khiếm khuyết là thông điệp được gửi gắm trong văn bản.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!