Câu hỏi Trắc nghiệm

Thơ ca của Hoàng Trung Thông có vai trò gì đối với người đọc?Chọn đáp án không đúng. |

Câu hỏi:

Thơ ca của Hoàng Trung Thông có vai trò gì đối với người đọc?

Chọn đáp án không đúng.

Bạn đang xem: Thơ ca của Hoàng Trung Thông có vai trò gì đối với người đọc?Chọn đáp án không đúng. |

Xem lời giải

Trả lời:

Thơ ca của ông giúp con người sống tốt hơn, tâm hồn trong sạch hơn, đánh thức tình yêu với con người, nỗ lực đấu tranh vì những lý tưởng nhân đạo và sự tiến bộ của con người.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Trắc nghiệm

Thơ ca của Hoàng Trung Thông có vai trò gì đối với người đọc?Chọn đáp án không đúng. |

Câu hỏi:

Thơ ca của Hoàng Trung Thông có vai trò gì đối với người đọc?

Chọn đáp án không đúng.

Bạn đang xem: Thơ ca của Hoàng Trung Thông có vai trò gì đối với người đọc?Chọn đáp án không đúng. |

Xem lời giải

Trả lời:

Thơ ca của ông giúp con người sống tốt hơn, tâm hồn trong sạch hơn, đánh thức tình yêu với con người, nỗ lực đấu tranh vì những lý tưởng nhân đạo và sự tiến bộ của con người.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!