Câu hỏi Trắc nghiệm

Thành phần nước Gia-ven gồm: |

Câu hỏi:

Thành phần nước Gia-ven gồm:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án đúng là:D

Thành phần nước Gia-ven gồm: NaCl, NaClO, H2O.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!