Câu hỏi Trắc nghiệm

Tất cả các từ tiếng Việt đều là từ nhiều nghĩa? |

Câu hỏi:

Tất cả các từ tiếng Việt đều là từ nhiều nghĩa?

Xem lời giải

Trả lời:

Từ tiếng Việt chỉ có một bộ phận có thể chuyển nghĩa

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!