Câu hỏi Trắc nghiệm

Tất cả các từ tiếng Việt đều là từ nhiều nghĩa? |

Câu hỏi:

Tất cả các từ tiếng Việt đều là từ nhiều nghĩa?

Xem lời giải

Trả lời:

Từ tiếng Việt chỉ có một bộ phận có thể chuyển nghĩa

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!