Câu hỏi Tự Luận

Tam giác ABC vuông tại C có BC = a, AC = b, về phía ngoài tam giác |

Câu hỏi:

Tam giác ABC vuông tại C có BC = a, AC = b, về phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác DAB vuông cân tại D. Gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu của D trên CB, CA. Tính diện tích của tứ giác DHCK.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tam giác ABC vuông tại C có BC = a, AC = b, về phía ngoài tam giác |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!