Câu hỏi Tự Luận

Tam giác ABC vuông tại A, có BC = a, AC = b, AB = c, diện tích S |

Câu hỏi:

Tam giác ABC vuông tại A, có BC = a, AC = b, AB = c, diện tích S. Chứng minh rằng 4S=(a+b+c)(b+c-a)

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tam giác ABC vuông tại A, có BC = a, AC = b, AB = c, diện tích S |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!