Câu hỏi Tự Luận

Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, BC = 8 cm, M là trung điểm |

Câu hỏi:

Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, BC = 8 cm, M là trung điểm của BC, D là trung điểm của BM. Tính độ dài AD.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, BC = 8 cm, M là trung điểm |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!