Câu hỏi Tự Luận

Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm. Chứng minh rằn |

Câu hỏi:

Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm. Chứng minh rằng 

A^=2C^

Bạn đang xem: Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm. Chứng minh rằn |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Tự Luận

Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm. Chứng minh rằn |

Câu hỏi:

Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm. Chứng minh rằng 

A^=2C^

Bạn đang xem: Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm. Chứng minh rằn |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!