Câu hỏi Tự Luận

Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm. Chứng minh rằn |

Câu hỏi:

Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm. Chứng minh rằng 

A^=2C^

Bạn đang xem: Tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm. Chứng minh rằn |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!