Câu hỏi Tự Luận

Tam giác ABC có AB = 12 cm, AC = 18 cm, BC = 27 cm, điểm D |

Câu hỏi:

Tam giác ABC có AB = 12 cm, AC = 18 cm, BC = 27 cm, điểm D thuộc cạnh BC sao cho CD = 12 cm. Tính độ dài AD.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tam giác ABC có AB = 12 cm, AC = 18 cm, BC = 27 cm, điểm D |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!