Câu hỏi Trắc nghiệm

Tác phẩm Quê hương chiến đấu của Hoàng Trung Thông được viết trong thời kỳ |

Câu hỏi:

Tác phẩm Quê hương chiến đấu của Hoàng Trung Thông được viết trong thời kỳ chống Pháp, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Tác phẩm được viết năm 1955 -> thời kỳ chống Mỹ.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!