Câu hỏi Trắc nghiệm

Tác phẩm Quê hương chiến đấu của Hoàng Trung Thông được viết trong thời kỳ |

Câu hỏi:

Tác phẩm Quê hương chiến đấu của Hoàng Trung Thông được viết trong thời kỳ chống Pháp, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Tác phẩm được viết năm 1955 -> thời kỳ chống Mỹ.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!