Câu hỏi Trắc nghiệm

Tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go sinh năm bao nhiêu? |

Câu hỏi:

Tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go sinh năm bao nhiêu?

Xem lời giải

Trả lời:

R. Ta-go (1861-1941)

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!