Câu hỏi Trắc nghiệm

Tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go sinh năm bao nhiêu? |

Câu hỏi:

Tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go sinh năm bao nhiêu?

Xem lời giải

Trả lời:

R. Ta-go (1861-1941)

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!