Câu hỏi Trắc nghiệm

Ta-go là người Châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học với tập “Thơ dâng” đúng hay sai? |

Câu hỏi:

Ta-go là người Châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học với tập “Thơ dâng” đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Vào năm 1913, ông trở thành người Châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học với tập “Thơ dâng”.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!