Câu hỏi Trắc nghiệm

Ta-go bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào? |

Câu hỏi:

Ta-go bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Ta- go làm thơ từ hồi niên thiếu

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!