Câu hỏi Tự Luận

So sánh: A =(- 9).(- 3)+21.(- 2) + 25 và B = (-5).(- 13) + (- 3).(- 7) – 80 |

Câu hỏi:

So sánh:

A = (- 9).(- 3)+21.(- 2) + 25 và B = (-5).(- 13) + (- 3).(- 7) – 80.

Bạn đang xem: So sánh: A =(- 9).(- 3)+21.(- 2) + 25 và B = (-5).(- 13) + (- 3).(- 7) – 80 |

Xem lời giải

Trả lời:

Thực hiện phép tính ta được A = l0 ; B = 6.

Từ đó suy ra A > B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!