Câu hỏi Tự Luận

Số cây trong vườn được biểu diễn như hình dưới. Hãy cho biết 1. Loại cây |

Câu hỏi:

Số cây trong vườn được biểu diễn như hình dưới. Hãy cho biết

1. Loại cây nào được trồng nhiều nhất? Chiếm bao nhiêu phần trăm?

Bạn đang xem: Số cây trong vườn được biểu diễn như hình dưới. Hãy cho biết 1. Loại cây |

2. Số cây Cam chiếm bao nhiêu phần trăm?

3. Tính tổng số cây trong vườn, biết rằng có 120 cây Quýt.

Xem lời giải

Trả lời:

1. Loại cây được trồng nhiều nhất là Bưởi, chiếm 45% tổng số cây.

2. Số cây Cam chiếm 30%

3. Số cây Quýt chiếm 25%

Tổng số cây trong vườn là

120 :

25100

 = 480 cây.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!