Câu hỏi Tự Luận

Số cây trong vườn được biểu diễn như hình dưới. Hãy cho biết 1. Loại cây |

Câu hỏi:

Số cây trong vườn được biểu diễn như hình dưới. Hãy cho biết

1. Loại cây nào được trồng nhiều nhất? Chiếm bao nhiêu phần trăm?

Bạn đang xem: Số cây trong vườn được biểu diễn như hình dưới. Hãy cho biết 1. Loại cây |

2. Số cây Cam chiếm bao nhiêu phần trăm?

3. Tính tổng số cây trong vườn, biết rằng có 120 cây Quýt.

Xem lời giải

Trả lời:

1. Loại cây được trồng nhiều nhất là Bưởi, chiếm 45% tổng số cây.

2. Số cây Cam chiếm 30%

3. Số cây Quýt chiếm 25%

Tổng số cây trong vườn là

120 :

25100

 = 480 cây.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!