Câu hỏi Tự Luận

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 5/9; 6/10; 4/11 |

Câu hỏi:

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 

59;610;411

Bạn đang xem: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 5/9; 6/10; 4/11 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!