Câu hỏi Tự Luận

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 5/9; 6/10; 4/11 |

Câu hỏi:

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 

59;610;411

Bạn đang xem: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 5/9; 6/10; 4/11 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!